Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/malowane/domains/social-pr.pl/public_html/wp-content/plugins/device-push/index.php on line 130

Warning: file_get_contents(https://apiweb.devicepush.com:8081/1.0/): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/malowane/domains/social-pr.pl/public_html/wp-content/plugins/device-push/index.php on line 130

Nie trendy czynią lidera, czyli social thought leadership w praktyce

Zajęcie pozycji lidera intelektualnego branży i związany z tym szacunek może być fajnym celem działań social.

Mimo że można go zmierzyć jedynie w przybliżeniu (np. liczbą cytowań lub udostępnień), cel ten ma całkiem sporą siłę przebicia podczas rozmów o rozpoczęciu działań w mediach społecznościowych. Każdy prezes chciałby zaistnieć na łamach prestiżowych magazynów, a opinia lidera w socialu może w tym pomóc. Nawet jeśli trzeba będzie nawiązać współpracę komercyjną, to swoboda w rozmowie i formułowaniu myśli oraz zbiór faktów i anegdotek nabyte podczas tworzenia treści do sociala pozwolą prezesowi wypaść na salonach jak bywalec, a nie jak nuworysz.

Christopher Penn na łamach bloga agencji ShiftComm (w artykule Identify trends to become a thought leader) porusza temat przywództwa intelektualnego (thought leadership). Jego zdaniem, lider zmienia sposób, w jaki przewodzą inni, oraz jest w stanie zobaczyć kierunek, w którym podąża branża. By odnaleźć trendy, posługuje się – w przypadku sociala – narzędziami monitoringu i analizy słów kluczowych oraz konwersacji.

Zdolność do głębokiej analizy rzeczywistości, wykorzystująca dane i intuicję (kiedyś: głównie intuicję), jest istotną, ale jedynie pierwszą, wyjściową, cechą lidera. Po znalezieniu trendu trzeba go jeszcze umieć socialowo zmonetyzować. Mówiąc w języku Social-PR, czyli bez zadęcia: trendów jest mnóstwo, wielu komentatorów o nich mówi, ale prawdziwych liderów mamy wciąż za mało.

Oto co prawdziwy lider powinien zrobić z trendem i jakich social form może do użyć:

(1)  tworzy treści, w których wyjaśnia odkryte zjawiska w sposób zrozumiały

To chyba Albert Einstein powiedział, że jeśli nie potrafisz czegoś wyjaśnić prosto, to znaczy że tego nie rozumiesz. Touche, Albercik.

Co zrobić w socialu: serię kilkuzdaniowych grafik edukacyjnych, FAQ, tabelkę porównawczą dotychczas najpopularniejsze podejście oraz nowe podejście. Na pewno nie techniczny whitepaper, na to będzie czas później.

Przykład praktyczny: artykuł Czym jest ten cały cloud computing — Ostateczna odpowiedź
https://chmurowisko.pl/cloud-computing/

(2)  inicjuje dyskusję branżową

W prawdziwym duchu sociala lider trendu dzieli się nim z klientami i konkurencją. Zaprasza do dalszego, wspólnego badania i rozmowy nad założeniami. Przywódca, którego nie uznają inni przywódcy, jest jedynie lokalnym kacykiem, pozbawionym siły przebicia, a więc i realnej siły sprawczej poza własnym grajdołkiem. Takiemu „liderowi” brakuje pokory, by otworzyć trend dla innych. Na tym etapie odpada wielu potencjalnych liderów, ponieważ skupiają się na sobie i własnej wielkości, a nie na trendzie i korzyściach branży.

Co zrobić w socialu: zorganizować konferencję tematyczną, zgrać cykl dłuższych artykułów znajomych ekspertów branżowych i szanowanych klientów na ten temat, monitorować i zbierać istniejące komentarze, publikując je w formie np. tygodniowych infografik.

(3)  tworzy bezpieczną przestrzeń do testowania nowego trendu

Rozważania teoretyczne przynoszą dużą frajdę intelektualną, ale na koniec dnia liczą się zrealizowane działania i konkretne efekty. Na tym etapie odpada kolejna grupa radosnych odkrywców, którzy nie posiadają zasobów (zespołu wspierającego, finansów, struktury organizacyjnej) by przekuć ideę w projekt.

Przykład praktyczny: praca nad książką Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura.

(4)  czyni z trendu narzędzie walki z problemami branży

Zgodnie z teorią pułapki na myszy, nie wystarczy mieć ciekawy trend i praktyczne narzędzie, żeby przebić się do świadomości i zająć pozycję lidera. W internecie znajdziesz mnóstwo narzędzi, teorii, informacji, bardzo ciekawych i ważnych, z których nikt nie korzysta.

Dlaczego? Bo brakuje motywacji, by z nich skorzystać.

Lider nie tylko daje narzędzie, ale też motywuje, by z niego skorzystać. W przypadku sociala jest to motywująca rama/opowieść: trend i narzędzie z dołączonym problemem branżowym, który lider chce pokonać. Jeśli problem jest ważny, odczuwalny, znaczący, jeśli narzędzie jest proste i efektywne, zostanie porwane przez ludzi (viral), a jego lider osiągnie upragniony status w oczach środowiska.

Most – jak ten ze zdjęcia – nie może się nagle kończyć. Musi gdzieś prowadzić i zadaniem lidera jest pokazać gdzie i że jest to ważne/fajne.

Przykład praktyczny: spalenie statków na wybrzeżu Nowego Świata przez Hernana Corteza

Źródło obrazka: Kaboompics.com

Podziel się z innymi

Post Comment