Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/malowane/domains/social-pr.pl/public_html/wp-content/plugins/device-push/index.php on line 130

Warning: file_get_contents(https://apiweb.devicepush.com:8081/1.0/): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/malowane/domains/social-pr.pl/public_html/wp-content/plugins/device-push/index.php on line 130

Tags: Indiana

Indiański problem

Senat amerykańskiego stanu Indiana przyjął ustawę o przywróceniu swobody religijnej (Religious Freedom Restoration Act). Ustawa przewidywała, że powołanie się na poczucie znaczącego naruszenia lub przypuszczalnego naruszenia swobodnego wyznawania religii stanie się dopuszczalną linią sądowej obrony w sprawach przeciwko osobom prywatnym, przedsiębiorstwom (nie wchodzę w szczegóły czy posiada osobowość prawną, czy nie), instytucjom publicznym. Przeciwnicy ustawy…