Tags: Indiana

Indiański problem

Senat amerykańskiego stanu Indiana przyjął ustawę o przywróceniu swobody religijnej (Religious Freedom Restoration Act). Ustawa przewidywała, że powołanie się na poczucie znaczącego naruszenia lub przypuszczalnego naruszenia swobodnego wyznawania religii stanie się dopuszczalną linią sądowej obrony w sprawach przeciwko osobom prywatnym, przedsiębiorstwom (nie wchodzę w szczegóły czy posiada osobowość prawną, czy nie), instytucjom publicznym. Przeciwnicy ustawy…